top of page

Om föreningen

Den ideella föreningen CEPS Sverige startades 2016 och har som syfte att främja och kvalitetssäkra medicinsk simulering enligt CEPS-modellen. Detta i samarbete med berörda specialiteter och enligt gällande nationella medicinska riktlinjer.

Vi som arbetar i CEPS styrelse är erfarna CEPS-instruktörer ifrån olika yrkeskategorier, som alla brinner för medicinsk simulering av god kvalitet. Vår förhoppning är att främja ett gott och korrekt omhändertagande av allvarligt sjuka patienter genom att med värme och ärlighet träna i tvärprofessionella team.

Möt styrelsen

bottom of page