top of page

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildningar och fortbildning inom medicinsk simulering är en viktig uppgift inom CEPS Sverige. VI erbjuder:

- Grundutbildning till CEPS-instruktör

- Grundutbildning av nytt CEPS-instruktörsteam inkluderande stöd för uppstart av ny verksamhet

- Fortbildning för enskilda instruktörer eller hela CEPS-instruktörsteam

Alla typer av kurser hålls antingen på Södersjukhuset eller, utifrån önskemål på annan ort.

Aktuellt

HT 2023 planerar vi att hålla instruktörsutbildningar:

11-14 sept Grundutbildning, SÖS

13-16 nov Grundutbildning, Ort ej bestämd

6-8 dec Instruktörsutbildning Det viktiga samtalet, SÖS

bottom of page