top of page

Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildningar och fortbildning inom medicinsk simulering är en viktig uppgift inom CEPS Sverige. Vi erbjuder:

- Grundutbildning till CEPS-instruktör

- Instruktörsutbildning CEPS Det viktiga samtalet

- Grundutbildning av nytt CEPS-instruktörsteam inkluderande stöd för uppstart av ny verksamhet

- Fortbildning för enskilda instruktörer eller hela CEPS-instruktörsteam

Alla typer av kurser hålls antingen på Södersjukhuset eller utifrån önskemål på annan ort.

Planerade instruktörsutbildningar 2024

22-25 april  Instruktörsutbildning, SÖS

16-19 sept   Instruktörsutbildning, SÖS

24-27 sept  Instruktörsutbildning CEPS Det viktiga samtalet

22-25 okt    Instruktörsutbildning, Varberg

5-8 nov       Instruktörsutbildning, Kalmar

bottom of page