top of page
thumbnail_IMG_4243.jpg

Grundutbildning CEPS-instruktör

Om CEPS-instruktörsutbildning grundkurs

CEPS instruktörsutbildning syftar att stödja deltagarna att designa och leverera mycket effektiva utbildningsprogram för sina egna sjukhus, kliniker eller utbildningscentra.  Under utbildningens fyra dagar guidas deltagarna till att skapa en meningsfull och effektiv kurs genom att skapa en trygg lärmiljö för sina kollegor, designa scenarier och genomföra strukturerad, konstruktiv återkoppling. Allt för att slipa på hur vi arbetar i syfte att optimera handläggningen av våra patienter.

 

Lärarna på kursen är erfarna CEPS-instruktörer som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av att använda simuleringen som ett verktyg för att öka såväl patientsäkerhet som effektivitet.

 

Mål under kursen

  • Diskutera och träna på att skapa en trygg lärmiljö för kollegor

  • Diskutera och träna på att genomföra en kurs med vuxet lärande i fokus

  • Kunna designa och genomföra mycket realistiska interprofessionella simulerade kliniska scenarier

  • Diskutera och träna på att genomföra strukturerade, konkreta återkopplingar

  • Använda simulering som verktyg för att stärka kommunikation, lagarbete och medicinsk handläggning

  • Planera och genomföra en simuleringsbaserad utbildning för kollegor

 

För vem är kursen?

Instruktörsutbildning grundkurs är en avancerad och komplett utbildning för nya instruktörer som ska gå med i befintliga instruktörsteam eller inför uppstart av en ny CEPS-verksamhet

Personer från olika yrkeskategorier och specialiteter över hela landet har genomgått utbildningen och använder nu kunskaperna i sina verksamheter.

Var hålls kursen?

Kursen hålls antingen på kliniskt träningscentrum, Södersjukhuset eller utifrån önskemål, på  deltagarnas egna arbetsplatser.

 

Vad kostar kursen?

De kurser som hålls på Södersjukhuset kostar 15 000 kr per deltagare, inkluderande för- och eftermiddagsfika. För de kurser som hålls ute på deltagarnas arbetsplatser debiteras lärarnas resa, boende och lön. Då blir priset per deltagare beroende på antal deltagare, ev lokalhyra osv.

 

Kursschema (ungefärligt)

Dag 1

10-16.30

Deltagarna går själva en CEPS kurs

Dag 2

8.30-16.30

Reflektioner från gårdagen

Vad är CEPS?

Teori: Vuxet lärande

Teori: Återkoppling

Praktik: Återkoppling

Teori: Prebriefing

 

 

Dag 3

8.30-16.30

Reflektioner från gårdagen

Teori och praktik: Att skapa en kurs

Deltagarna håller kurs 1

Återkoppling på kurs 1

 

 

Dag 4

8-15

Deltagarna håller kurs 2

Återkoppling på kurs 2

Att utvecklas som instruktörsteam

Övriga frågor

Utvärdering

Avslutning kl 15

bottom of page