top of page
20221019_112830385_iOS.heic

Fortbildning för CEPS-team

Fortbildning för CEPS-instruktörsteam

I team som arbetat ett tag kan man ibland ha behov av t.ex. uppfräschning av sina kunskaper, stöd för utveckling av sin kurs eller inspiration för att hålla kurs. Vi erbjuder att komma ut till er i era verksamheter för att stötta er utveckling i teamet och i er verksamhet.

 

Denna fortbildning utformas utifrån teamets behov.

Ett förslag till upplägg är följande:

  • Dag 1: Nationella instruktörer är observatörer vid en lokal kurs

  • Dag 2: Reflektioner och workshops baserat på gårdagens kurs. Exempel på diskussioner:

       - Hur arbetar vi i teamet? (Roller, arbetsfördelning, utnyttjar vi allas kompetens och erfarenhet?)

       - Hur fungerar vår Prebriefing?- hur lyckas vi med att skapa en trygg lärandemiljö?

       - Hur återkopplar vi? Erfarenheter, reflektioner- vad är bra och finns något som kan göra att våra deltagare får med sig mer?​

       - Hur är vår kurs anpassad till att våra vuxna deltagare (sk "Vuxet lärande")

       - Hur prioriterar vi tiden under kursdagen?

       - Hur får vi till en tillräcklig frekvens av kurser? Tips kring dialog med klinik- och sjukhusledning

 

För vem är kursen?

För befintliga CEPS-team som önskar stöd i sin vidareutveckling

Var hålls kursen?

Mest lämpligt i den aktuella verksamheten.

 

Vad kostar det?

Kostnaden baseras på kostnad för resa, övernattning och lön för de nationella instruktörerna som kommer. Kontakta oss för mer information.

 

bottom of page