top of page
ceps linköping.jpg

Nationella CEPS-instruktörsmöten

Sedan 2006 hålls varje år, vanligen i v 40 hålls det nationella CEPS-instruktörsmötet. Under dessa möten hålls föreläsningar, work shops och diskussioner om CEPS hörnstenar och närliggande ämnen. Mötena ger också goda chanser till kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt nätverkande med andra CEPS-instruktörer från olika verksamheter.

2023 kommer det nationella CEPS-instruktörsmötet att hållas i Göteborg.

Här finns information och materiel från tidigare CEPS-instruktörsmöten

bottom of page