top of page
20181114_083020335_iOS (1).jpg


Strukturerad utvärdering av CEPS-kurs
Att utvecklas som CEPS-team

Till stöd för CEPS-team att bibehålla en god kvalitet i sina simuleringskurser samt för att stimulera till självutvärdering och reflektion över den egna verksamheten, finns sedan några år redskapet "Strukturerad utvärdering av CEPS-kurs".

SUC är ett redskap riktat till simulatorinstruktörer och inspirerad av DASH, Debriefing Assessment of Simulation in Healthcare som kommer från Harvard i Boston.

Strukturerad utvärdering av CEPS-kurs

Originalversion av SUC omfattar en komplett genomgång av en CEPS-kurs olika delar med stöd för reflektion kring hur kursen genomförts. Denna längre version kan med fördel användas antingen i sin helhet eller i utvalda delar, vid utvecklingsdag eller reflektionstid med instruktörsteamet.

 

Superkort SUC

I den korta versionen av SUC finns mindre stödtext, vilket förutsätter att man är väl insatt i CEPS principer men är då enklare och snabbare för att översiktligt kunna gå igenom en kursdag efter att en sådan genomfört. Vi rekommenderar att man efter varje CEPS-kurs samlas i instruktörsteamet för att gå igenom denna korta SUC

bottom of page